Wróć do artykułów

Niezidentyfikowany sprawca, a odpowiedzialność deliktowa z art. 435 k.c.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
03.08.2017

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lipca 2017 r. sygn. akt: III CZP 30/17 wypowiedział się na temat odpowiedzialności deliktowej z art. 435 k.c., przyjmując, że odpowiedzialność ta wyklucza sprawstwo osoby niezidentyfikowanej, za którą zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności.
SN przyjął, że prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana (art. 435 k.c.).
Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=950-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne