Wróć do artykułów

Służebność przesyłu, a możliwość wydania postanowienia wstępnego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
06.10.2017

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 15 września 2017 r. wskazał, że w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione w zasadzie.
Zgodnie z art. 318 k.p.c. sąd może wydać postanowienie wstępne w sytuacji, gdy uznaje roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie. Zatem, gdy Sąd uzna, że roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu znajduje podstawę materialną i faktyczną wyda takie postanowienie, a co do pozostałych żądań wniosku będzie prowadził postępowania w dalszej części.
Ukształtowanie orzeczenia SN we wskazany w niniejszej publikacji sposób wpłynie na czas postępowania i ekonomikę procesową.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=954-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne