Wróć do artykułów

Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu, a prawo wynajmującego do czasowego odebrania rzeczy

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
24.01.2018

Uchwałą z dnia 11 stycznia 2018 r. Sąd Najwyższy orzekł, że postanowienia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przyznające wynajmującemu, w razie opóźnienia najemcy z zapłatą czynszu, prawo do odebrania rzeczy wynajętej do czasu uregulowania zaległości z zachowaniem obowiązku najemcy zapłaty pełnego czynszu są sprzeczne z właściwością (naturą) tego stosunku prawnego.
Oznacza to, że klauzula umowna udzielająca wynajmującemu takiej możliwości nie może być wprowadzona nawet z powołaniem się na zasadę swobody umów wynikającą z art. 353 1 k.c., bowiem jako sprzeczna z właściwością umowy najmu jest nieważna.
Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1021-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne