Wróć do artykułów

Weryfikacja wypłacalności kontrahentów w Urzędzie Skarbowym

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
01.02.2018

W dniu 25 grudnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, która umożliwia weryfikowanie kontrahentów w urzędzie skarbowym pod kątem ich wypłacalności.
Każdy przedsiębiorca jest uprawniony wystąpić do urzędu celem ustalenia czy kontrahent posiada zaległości podatkowe oraz czy składa deklaracje podatkowe i inne dokumenty.
Informacje będą udzielane każdemu, kto jest kontrahentem podatnika tj. jest stroną transakcji handlowej.
Wydanie zaświadczenia nie jest uzależnione od zgody podatnika.
Wydanie zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.
Zaświadczenia będą wydawane zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu.