Wróć do artykułów

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych już od dnia 15.03.2018 r.

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.03.2018

Od dnia 15 marca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady składania sprawozdań finansowych. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez dodanie art. 19 e wprowadza nowe zasady składania sprawozdań finansowych do właściwego sądu rejestrowego.
Tylko do dnia 14 marca 2018 r. będzie możliwe złożenia sprawozdania w formie papierowej bezpośrednio w sądzie lub poprzez przesłanie dokumentów w formie papierowej listem poleconym.
Nowe zasady składania sprawozdań finansowych dotyczą dokumentów za rok 2017 jednak do dnia 30.09.2018 r. obowiązywać będą zasady uproszczone. We wskazanym okresie będzie możliwe sporządzenie dokumentacji w formie tradycyjnej wraz z odręcznym podpisem osoby uprawnionej zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu oraz przygotowanie skanu dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną, co pociąga za sobą konieczność założenia profilu zaufanego lub uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Skany przedsiębiorcy będą zobowiązani przesłać do repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem systemu, który zostanie udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Od dnia 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe winno przybrać formę jednolitego pliku kontrolnego (JPK)
W związku z nowelizacją i utworzeniem dla każdej spółki repozytorium dokumentów przedsiębiorcy zostaną zwolnieni od obowiązku złożenia sprawozdań finansowych w urzędzie skarbowym, do którego trafi ono za pośrednictwem sądu.