Wróć do artykułów

Przelew wierzytelności z klauzuli abuzywnej na przedsiębiorcę

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
17.04.2018

Uchwałą z dnia 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy uznał, że przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego.
Ponadto SN wskazał, że taki charakter postanowienia umownego może być stwierdzony w toku postępowania w sprawie o zapłatę wytoczonej dłużnikowi przez przedsiębiorcę, który nabył wierzytelność.
Zatem przelew wierzytelności przysługujących konsumentowi z klauzuli niedozwolonej na przedsiębiorcę jest dopuszczalny nawet przed stwierdzeniem jej istnienia przed sąd.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1042-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne