Wróć do artykułów

Ocena niedozwolonego postanowienia umownego

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
09.07.2018

Uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt: III CZP 29/17 sąd orzekł, że oceny, czy postanowienie umowy jest niedozwolone, dokonuje się z chwilą zawarcia umowy.
Uchwała powyższa ma duże znaczenie dla konsumentów, którzy zawarli niekorzystne umowy z bankami i zaciągnęli między innymi kredyty we frankach szwajcarskich.
Sąd Najwyższy tym samym opowiedział się po stronie konsumentów i odpowiedział na pytanie Rzecznika Finansów, czy przy badaniu postanowień umownych w ramach kontroli ich niedozwolonego charakteru można brać pod uwagę sposób wykonywania umowy oraz czy badanie zgodności z dobrymi obyczajami i rażącego naruszenia interesów konsumenta dokonywane jest według stanu z chwili zawarcia umowy.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=946-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne