Wróć do artykułów

Sprzedaż pomieszczenia przynależnego do lokalu

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
19.11.2018

Sąd Najwyższy w dniu 15 listopada 2018 r. w składzie 3 sędziów orzekł, że dopuszczalne jest zbycie pomieszczenia przynależnego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej w celu przyłączenia tego pomieszczenia do innego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość i położonego w granicach tej samej wspólnoty mieszkaniowej; do dokonania w ten sposób podziału prawnego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wymagana jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały, o której stanowi art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.).
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawo o własności lokali art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali
połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.
Z uwagi na krótki okres obowiązywania uchwały nie są znane konsekwencje, jakie wywoła dokonanie czynności bez stosownej uchwały.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1126-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne