Wróć do artykułów

Rozszerzona prawomocność orzeczeń w stosunku do wyroków dotyczących świadczeń okresowych

Autor

Kancelaria Pałucki & Szkutnik
07.12.2018

W uchwale z dnia 12.07.2018 r. (sygn. akt III CZP 3/18) Sąd Najwyższy stwierdził, że w procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami o świadczenie należne za wcześniejsze okresy wymagalności”.
Zgodnie z art. 365 §1 k.p.c., orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.
W analizowanej sprawie SN uznał, że prawomocny wyrok zasądzający świadczenie za wcześniejszy okres ma moc wiążącą w zakresie zasady odpowiedzialności w sprawie, w której powód dochodzi kolejnego świadczenia okresowego, wynikającego z tego samego stosunku prawnego oraz opartego na tych samych okolicznościach faktycznych i prawnych.

Źródło: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1061-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2018